تمرین تری دی مکس – ویژه کارآموزان

تمرین تری دی مکس و پروژه های کارآموزان تری دی مکس با توجه به جلسات آنها به شرح زیر است:

تمرین تری دی مکس – ساخت

جلسه اول – ساخت آشپزخانه

بعد از اتمام جلسه اول و آشنایی با ابزارها و نماها، کارآموزان می بایست تمرین زیر را برای جلسه بعدی آماده کنند.

البته کارآموزان باید توجه داشته باشند که جلسه اول متریال دهی آموزش داده نشده و ساخت آشپزخانه می بایست بدون متریال باشد.

تمرین تری دی مکس
تمرین شماره یک

 

جلسه دوم – ساخت نما

بعد از اتمام جلسه دوم کارآموز می بایست طراحی نمای شکل زیر را همراه با متریال دهی و بدون نور انجام دهد

تمرین تری دی مکس
تمرین شماره دو

 

تمرین تری دی مکس – نورپردازی

نورپردازی مقوله ای جذاب و جالب است و تدریس آن نیازمند ۳ جلسه می باشد.

کارآموز بعد از جلسه هفتم می بایست دو تصویر زیر را به صورت کامل ساخته، متریال دهی کرده و نورپردازی کند.

تمرین تری دی مکس
تمرین شماره سه
تمرین تری دی مکس
تمرین شماره ۴

فقط لازم به ذکر است که کارآموزان انحناهای موجود در تصاویر را نمی توانند در این جلسه طراحی کنند و در مکانهایی که انحنا وجود دارد از پارامترهای بدون انحنا استفاده کنند.

تمرین تری دی مکس – جلسه هشتم – ساخت سرعتی

تمرین تری دی مکس تمرین تری دی مکس تمرین تری دی مکس تمرین تری دی مکس

 

در جلسه هشتم آموزش تری دی مکس، تکنیکی آموزش داده می شود که کارآموز بتواند تصاویر فوق را در کمتر از ۵ دقیقه ساخته، متریال دهی و دوربین گذاری کند و نهایتا بعد از نور دهی رندر بگیرد.

این تکنیک برای طراحی های نمایشگاهی بسیار مفید و موثر است.

تمرین تری دی مکس جلسه دوازدهم – ساخت اشکال سخت هندسی

تمرین تری دی مکس

کارآموز در جلسات پایانی آموزش ساخت موارد پیچیده ای مانند فرم پایه میز و یا صندلی را آموزش می بیند و می تواند آنها را به راحتی طراحی کرده و بسازد.

لازم به ذکر است که تری دی مکس علاوه بر آنکه نرم افزاری فنی است، اما در کل پدیده ای هنری محسوب می شود و برای رسیدن به مهارتهای بالاتر نیازمند تلاش و ممارست و تمرین است.

تمرین تری دی مکس / تمرین تری دی مکس

جهت ثبت نام به بخش ثبت نام سایت رجوع شود