طراحی ۳D Max کارآموزان سیمرغ

طراحی ۳D Max انجام شده توسط کارآموزان آموزشگاه سیمرغ

یکی از گزینه های بسیار مهم در طراحی ۳D Max ، توانایی ساخت آبجکتها و اشیاء است.

بسیاری از کاربران ۳d Max با استفاده از آبجکتهای آماده فضاهای بی نظیری را طراحی و اجرا می کنند اما این افراد به مجرد ورود به بازار کار احساس می کنند که در طراحی ۳D Max با کاستی های بیشماری روبرو هستند و ضعف های بسیار بزرگی در این زمینه دارند.

لازم به ذکر است که طراحی ۳D Max انجام شده توسط کارآموزان همگی توسط کارآموز طراحی و ساخته شده و به هیچ عنوان در طراحی ها از آبجکتهای آماده استفاده نشده است.