تمرین ۳D Max – تری دی مکس

معماری

تمرین ۳D Max می بایست به همراه تمرین و رفع اشکال در کلاس صورت گیرد.

طراحی و ساخت در تری دی مکس تلفیقی از هنر، مهارت و علم است. طراحی ها و تمرین ۳D Max کلاسی است که می تواند مهارت لازم را در اختیار کارآموز قرارداده و توان آنها را بیش از پیش افزایش دهد.

پاره ای از طراحی ها که به طراحی های ساده و یا چند دقیقه ای مشهور است کارآموز را قادر می سازد که ظرف مدت زمان کوتاهی و در کلاس آن را طراحی کرده و بعد از متریال دهی و دوربین و نور گذاری رندر آنها را تهیه کند.

در زیر چند نمونه از طراحی های چند دقیقه ای و  تمرین ۳D Max که کارآموزان در کلاس طراحی و اجرا نموده اند قرار گرفته است:

تمرین 3D Max تمرین 3D Max تمرین 3D Max

چند نمونه از تمرین ۳D Max و طراحی های کارآموزان آموزشگاه سیمرغ

 

1 Trackback / Pingback

  1. آموزشگاه 3d max | سنگ ساختمانی شرکت چلیپا

Leave a Reply