تکنیک های طراحی ۳d max

تکنیک 3dsmax

تکنیک های طراحی در تری دی مکس یکی از عوامل زیبایی در طراحی و تناسب اجزا با یکدیگر است.

در انیمیشن سازی معمولا نیازی به اندازه گذاری بسیار دقیق نیست، زیرا که مقصود نمایش یک صحنه و زیبایی نهایی کار است. اما در طراحی های داخلی و یا معماری، تنظیم اندازه دقیق اهمیت بیشتری یافته و معمولا با دقت صورت می پذیرد.

جهت ترسیم دقیق یک طرح و یا یک شکل معمولا از نرم افزار اتوکد استفاده می شود. به این صورت که ابعاد و اندازه ها به صورت بسیار دقیق (با در صد خطای یک میلیمتر) در اتوکد کشیده شده و نتیحه و خروجی به تری دی مکس انتقال می یابد.

تکنیک های طراحی

جهت ثبت نام به بخش ثبت نام مراجعه شود

1 Trackback / Pingback

  1. آموزشگاه 3d max | سنگ ساختمانی شرکت چلیپا

Leave a Reply