دوربین گذاری در ۳d max

رندرگیری

دوربین گذاری در تری دی مکس هم در مبحث انیمیش سازی و هم در مبحث دکوراسیون داخلی و معماری کاربرد دارد.

بسیاری از افراد که با تری دی مکس کار می کنند و در نمای پرسپکتیو رندر می گیرند به اشتباه تصور می کنند که نیازی به دوربین نیست و دوربین متعلق به انیمیشن سازی است.

دوربین گذاری

دوربین گذاری در ۳D Max چیست؟

طبیعتا در انیمیش سازی، دوربین بخش متحرک صحنه را در دست دارد و بدون دوربین حرکتها ثابت و فقط در یک بعد و جهت است.

ساخت انیمیشن بدون دوربین مانند ساخت فیلم سینمایی است بدون حرکت دوربین و بیننده فقط و فقط از یک دریچه به نمای اطراف می نگرد.

اما کاربرد دوربین در معماری و دکوراسیون داخلی در حضور در فضای در بسته است.

اگر مثال ساده ای بخواهیم بیاوریم، شما تصور کنید که در تری دی مکس فضای کاملا در بسته ای مانند یک اتاق را طراحی کرده و قصد رندر گرفتن از فضای داخلی آن را دارید.

آنچه که می تواند در داخل اتاق بماند و از نگاه آن رندر بگیریم همان دوربین است زیرا چنانچه بخواهیم از نمای پرسپکتیو رندر بگیریم به ناچار مجبور خواهیم شد که یکی از دیوراها را حذف کنیم که این عمل تاثیر بسیار منفی بر کیفیت متریال و یا نور خواهد داشت.

camera و یا دوربین گذاری در تری دی مکس نیاز به تمرین بسیار زیادی دارد. دوربین گذاری عملی دشوار یا پیچیده نیست و نیاز زیادی به تدریس ندارد اما در عمل خواهید دید که دوربین گذاری حرفه ای بر زیبایی کار به شدت می افزاید.

دوربین در تری دی مکس همانند دوربین در دست شما و یک عکاس حرفه ای است. او عکسی زیبا و به یاد ماندنی خلق می کند اما یک فرد مبتدی صرفا فقط عکس میگیرد.

لازمه دوربین گذاری حرفه ای فقط و فقط تمرین و ممارست زیاد است.

 

ثبت نام کلاسهای تری دی مکس

1 Trackback / Pingback

  1. آموزشگاه 3d max | سنگ ساختمانی شرکت چلیپا

Leave a Reply