نماسازی در ۳D Max

3d max

نماسازی یکی جالب ترین مباحث تری دی مکس است به گونه ای که از رشته معماری و شهرسازی گرفته تا انیمیش سازی مورد استفاده قرار میگیرد.

نماسازی، اثر و خلقی است که یک انیمیشن کار می بایست در حرفه خود از آن بهره ببرد و یک معمار می بایست با توجه به توان و خلاقیت خود در شهرسازی مورد توجه قرار دهد.

نماسازی

طراحی نما یکی از ساده ترین بخش های آموزش نرم افزار ۳d max است.

کارآموزان تا جلسه چهارم می توانند به راحتی نمایی همانند تصویر فوق را طراحی و در محیط تری دی مکس اجرا کنند.

البته برای ساخت نماهای رومی نیاز به پارامترهای بیشتری است و برای نماسازی رومی حداقل ۹ جلسه تدریس لازم است.

جهت ثبت نام به بخش ثبت نام آموزشگاه مراجعه شود

Be the first to comment

Leave a Reply