ساخت پارچه در ۳D Max

برای ساخت پارچه در ۳D Max از دو موضوع استفاده میکنیم . یکی به عنوان پارچه و دیگری به عنوان جسمی که پارچه روی آن قرار میگیرد . برای پارچه ما از یک مکعب باریک استفاده میکنیم . برای جسم سخت هم از یک مکعب بزرگ ، شما میتوانید از موضوعی مثل میز یا چیز دیگری استفاده کنید .

ساخت پارچه در 3D Max

 

ساخت پارچه در ۳D Max

برای اینکه یک جسم قابلیت شرکت در شبیه سازی پارچه را داشته باشد ، ابتدا باید اصلاحگر Reactor Cloth را به آن نسبت دهید .ما این کار را برای مکعب باریک که box01 است انجام میدهیم .

ساخت پارچه در 3D Max

شبیه سازیها در راکتور در مجموعه های مختلف انجام میشود . برای دسترسی به لیست این مجموعه ها مطابق شکل زیر وارد پانل راکتور شوید .

ساخت پارچه در 3D Max

اولین مجموعه ای که انتخاب میکنیم RBcollection است که موضوعات سخت در آن شبیه سازی میشوند . هر موضوعی که در این مجموعه قرار گیرد میتواند در شبیه سازی به عنوان جسم سخت با اجسام دیگر برخورد داشته باشد

بعد از قرار دادن شمایل RBcollection در صحنه باید مکعب دومی را که box02 است را به لیست آن اضافه کنید . برای این کار میتوانید از دکمه pick یا Add استفاده کنید .

برای شبیه سازی پارچه به یک مجموعه CLCollection نیاز است . هر موضوعی که دارای اصلاحگر Reactor cloth میباشد قابلیت اضافه شدن به این مجموعه را دارد.

ساخت پارچه در 3D Max

ساخت پارچه در ۳D Max

ما قبلا اصلاحگر reactor cloth را به box01 اضافه کردیم . پس حالا میتوانیم آن را در لیست CLCollection قرار دهیم .
به این ترتیب موضوعات داخل صحنه آمادگی شرکت در شبیه سازی را دارند .

برای دسترسی به محیط شبیه سازی و پنجرهای کنترل کننده در راکتور از قسمت Utilities که آیکون آن به شکل یک چکش است وارد قسمت Reactor شوید .
در قسمت preview & animation روی دکمه preview in window کلیک کنید .پنجره نمایش راکتور باز میشود .شما با فشار دادن دکمه P روی صفحه کلید کامپیوتر شبیه سازی را آغاز میکنید . در این حال موضعی که نقش پارچه را بازی میکند به سمت پائین به حرکت در میآید . و روی موضوع سخت قرار میگیرد .

بعد از اینکه از حرکت ایجاد شده رضایت حاصل کردید با فشار دادن دکمه Create Animation حرکت شبیه سازی شده در راکتور را به صحنه اصلی ۳dmax انتقال دهید . این کار ممکن است کمی طول بکشد .

ساخت پارچه در 3D Max

ساخت پارچه در ۳D Max

جهت ثبت نام در آموزشگاه به بخش ثبت نام مراجعه شود

Be the first to comment

Leave a Reply