آموزش سیاه قلم

آموزش سیاه قلم علمی است که با هنر در هم آمیخته شده و بیانگر احساس درونی هنرمند است.

بسیاری از افراد برونگرا هستند و آنچه که در دل دارند با صحبت و یا حرکات بدن به دیگران منتقل می سازند

اما شاعران و نقاشان با زبان شعر و هنر هر آنچه که در قلب و روح خود دارند را بر روی کاغذ می آورند

و با خلق اثر بدون بیان حتی یک کلمه، با مخاطب خود ارتباط برقرار می سازند

اثری که یک نقاش بر روی کاغذ می آورد در حقیقت روح و حقیقت وجودی اوست

جمله ای از سرکار خانم سپیده رحیمی از مدرسین به نام سیاه قلم وجود دارد که می گوید:

  • وقتی نقاش باشی و مشغول عشقبازی با اثر جدیدت، گاهی تو وسعت یک تابلو، یک نقطه ی خیلی ریز تمام توجه تو رو جلب می کنه….. میری جلو، اون نقطه ی ریز رو اصلاح می کنی و برمی گردی عقب و خوب نگاهش می کنی….. اونقدر متمرکز که انگار چشمات بقیه ی نقاشی رو نمیبینه….
  • باز می گردی و قلمت رو روش حرکت می دی، نور، خط، سایه ….. هر چی حس می کنی کم داره بهش اضافه می کنی
  • باز می گردی عقب از تماشاش ذوق می کنی، قند توی دلت آب میشه، خودت رو تحسین می کنی … اما این نقطه ها از او نقطه هاست که تا سالهای بعد هم حتی توجه هیچ کس جز خود نقاش رو به خودش جلب نمیکنه و شاید هیچ وقت تو وسعت اون نقاشی کسی اون نقطه رو نبینه….. گاهی فکر می کنم ما انسانها هم نقطه های کوچیک تحسین برانگیزی داریم که جز نقاشمون هیچ کس ازش با خبر نیست….

خدایا

پررنگ کن نقاط ریزی رو که فقط خودت می بینیشون.

آموزش سیاه قم
اثر سپیده رحیمی

آموزش سیاه قلم / آموزش سیاه قلم