3d max

نماسازی در ۳D Max

اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۶ aflak 0

نماسازی یکی جالب ترین مباحث تری دی مکس است به گونه ای که از رشته معماری و شهرسازی گرفته تا انیمیش سازی مورد استفاده قرار […]