ساخت اجسام

متریال دهی در ۳D Max

اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۶ aflak 1

متریال دهی یکی از بخش های مهم و کلیدی تری دی مکس است. بدون متریال اشیاء روح و شکل خود را از دست خواهند داد […]